Azure Dev Tools for Teaching

Azure Dev Tools for Teaching jest to program dla uczelni wyższych prowadzących zajęcia dydaktyczne z szeroko rozumianej informatyki. Instytuty Techniki i Architektury PWSZ posiadają subskrypcję, która daje dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. Oprogramowanie może być instalowane na dowolnej liczbie komputerów Instytutu jednak wyłącznie w celu projektowania i prowadzenia zajęć oraz do badań naukowych. Nie wolno go używać do budowania infrastruktury na uczelni.

Oprogramowanie może być pobierane przez studentów, którzy mają zajęcia z przedmiotów informatyczynych odbywająych się w salach laboratoryjnych A327, A328, B303, B302, G206 z wykładowacami z Instytutu Techniki oraz z Instytutu Architektury jak i przez samych pracowników instytutu.

Loginem jest nr_albumu@student.pwsz.raciborz.edu.pl bez początkowego zera. Hasło jest takie samo jak do pozostałych uczelnianych systemów (jeśli go nie pamiętasz, skorzystaj z strony odzyskiwania hasła). Po pierwszym zalogowaniu konieczne będzie podanie numeru telefonu w celu weryfikacji tożsamości.

Uwaga:

Uzyskanie oprogramowania i kluczy licencyjnych w ramach subskrypcji jest możliwe jedynie poprzez system Azure. Oprogramowanie i klucze nie są udostępniane przez Dział Informatyki na jakichkolwiek nośnikach danych.