Najważniejsze informacje dla pracownika Akademii

Podstawą dostępu do wszystkich systemów, które są udostępniane przez Akademię, jest założenie konta oraz ustalenie hasła.
Konto może zostać założone jedynie przez pracownika Działu Informatyki.
Otrzymuje się wówczas hasło startowe, które należy zmienić poprzez zalogowanie się do poczty na stronie: https://poczta.pwsz.raciborz.edu.pl/owa
Login to imie.nazwisko – bez polskich znaków diakrytycznych

Hasło daje dostęp do wszystkich systemów uczelnianych. Ustalenie trudnego do złamania hasła jest bardzo ważną czynnością.
Zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami zamieszczonymi w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej:

Poczta e-mail

Wraz z założeniem konta, tworzona jest indywidualna skrzynka mailowa.
Każdy pracownik posiada adres zgodny z schematem: imie.nazwisko@akademiarac.edu.pl (bez polskich znaków)
Szczegółowe instrukcje dotyczące dostępu do skrzynki oraz opcjonalnej konfiguracji klienta pocztowego dostępne są pod poniższym linkiem:

Komputery na terenie Akademii

Konto umożliwia zalogowanie się do wszystkich komputerów akademickich.
Login do komputerów to imie.nazwisko (bez polskich znaków)

Po zalogowaniu, każdy pracownik ma dostęp do własnej przestrzeni dyskowej służącej do przechowywania dokumentów i plików. Dostęp do tych zasobów możliwy jest z dowolnego komputera na terenie Uczelni. Przestrzeń ta oznaczona jest jako dysk Z lub jako „Dokumenty”.

Office 365

Platforma Office 365 A1 daje dostęp między innymi do chmury OneDrive (1TB przestrzeni), Microsoft Teams oraz do Office Online (dającego podstawą funkcjonalność takich aplikacji Word, Excel, PowerPoint za pomocą przeglądarki internetowej).

Aby zalogować się do platformy należy przejść na stronę: https://portal.office.com
Login to imie.nazwisko@pwszraciborz.onmicrosoft.com (bez polskich znaków)

Jedną z aplikacji składowych Office 365 jest Microsoft Teams, pozwalający m.in. prowadzić spotkania online oraz pracować w zespole.
Aplikacja może działać na dwa sposoby – przez przeglądarkę lub dedykowaną aplikację.
Ze względu na stabilność działania, zalecamy aby zainstalować aplikację na komputer lub urządzenie mobilne. Poniżej znajduje się link do pobrania aplikacji:

Logowanie do MS Teams również odbywa się poprzez podanie loginu: imie.nazwisko@pwszraciborz.onmicrosoft.com

Egeria Edukacja – Dziekanat

Pracownicy dydaktyczni są zobowiązani do wypełniania przydzielonych zadań w jednym z modułów Egerii Edukacji – module Wykładowcy. Do podstawowych zadań w tym systemie należą m.in.: uzupełnienie karty przedmiotów (sylabus), wypełnianie ocen.

Poniżej znajduje się link do niezbędnych instrukcji:

Enauka (Moodle)

Platforma Moodle jest środowiskiem nauczania zdalnego online dostępnym w przeglądarkach internetowych. Umożliwia tworzenie i administrację kursów online – tym samym zarządzanie całym procesem zdalnego nauczania.
Poniżej znajduje się link do platformy:

Portal pracownika

Portal dostarcza pracownikom narzędzia, dzięki którym sami mogą załatwić swoje sprawy administracyjne bez osobistego kontaktu z działem Kwestury, Kadr i Płac :

Połączenie VPN

Ze względów bezpieczeństwa niektóre nasze usługi są dostępne jedynie po uprzednim skonfigurowaniu połączenia VPN (egeria edukacja, pulpit zdalny do podpisywania dokumentów, dostęp zdalny do komputerów akademii):