Strona główna

Dział Informatyki to komórka organizacyjna Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu. Naszym celem jest zarządzanie infrastrukturą informatyczną w Uczelni. Nasza praca to administracja siecią komputerową, administracja sprzętem informatycznym, zarządzanie oprogramowaniem, nadzór nad funkcjonowaniem zasobów oraz nieustanny rozwój dostosowany do potrzeb.

Codziennie zapewniamy prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego tak, aby każdy pracownik mógł realizować swoje codzienne zadania w których niezbędnym narzędziem jest komputer i odpowiednie oprogramowanie. Utrzymanie pracownii komputerowych jest również naszym priorytetem aby każde zajęcia z wykorzystaniem komputerów mogły się odbywać bez problemów.

Ogrom urządzeń i rozległość sieci powoduje, że mimo największych starań coś nie działa jak powinno. Jeśli zatem Państwo dostrzegli taką sytuację – prosimy o kontakt z nami.

Do naszych podstawowych zadań należy administrowanie systemem informatycznym.

System informatyczny to zespół programów, które zapewniają funkcjonowanie uczelni. Są to liczne programy, dzięki którym użytkownicy mogą realizować swoje codzienne zadania, począwszy od tworzenia dokumentów po prace w dedykowanych systemach.

Zajmujemy się opieką nad sprzętem komputerowym.

Zasoby sprzętu komputerowego to serwery, od których zależy działanie systemu informatycznego, przechowywanie dokumentów, strona internetowa i inne usługi, np. poczta elektroniczna.

Stacje robocze wykorzystywane przez pracowników i studentów to również zasoby sprzętu komputerowego.

Czuwamy nad prawidłowością działania sprzętu multimedialnego używanego w salach wykładowych.

Wiele sal na terenie uczelni wyposażonych jest w sprzęt multimedialny: projektory oraz wizualizery. Sprzęt ten w znacznym stopniu ułatwia wykładowcom prowadzenie zajęć dydaktycznych.