e-Student

Platforma studenta to usługa skierowana do studentów, dająca między innymi możliwość:

  • złożenia podania o sprawy dziekańskie lub stypendialne
  • odczytania ważnych komunikatów
  • sprawdzenia swoich ocen
  • wybrania tematu pracy dyplomowej

Aby zalogować się należy:

  • jako użytkownika podać numer albumu (bez zera początkowego)
  • podać hasło – takie samo jak do pozostałych systemów (MS Teams, komputery w Akademii)

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, skorzystaj ze strony: pwd.akademiarac.edu.pl