Poczta e-mail dla pracowników

Każdy pracownik Uczelni posiada swoją skrzynkę pocztową w domenach @akademiarac.edu.pl oraz @akademiarac.pl
Podstawowy adres mailowy wygląda następująco: imie.nazwisko@akademiarac.edu.pl

Dostęp do skrzynki pocztowej

Dostęp do swoich wiadomości można uzyskać na dwa sposoby.
Pierwszym z nich jest dostęp przez przeglądarkę internetową. Nie trzeba wtedy instalować żadnego dodatkowego oprogramowania na komputerze czy telefonie, wystarczy sama przeglądarka www (Firefox, Chrome itp.).
Przyciski poniżej przekierowują na stronę poczty dostosowaną do konkretnych typów urządzeń.
Aby się zalogować należy podać login (imie.nazwisko) oraz hasło (takie samo jak do pozostałych systemów udostępnianych przez Uczelnię).

Drugim sposobem jest połączenie przez klienta pocztowego (MS Outlook, Thunderbird, Samsung Mail itp.).
Należy wtedy odpowiednio skonfigurować klienta aby poprawnie łączył się z naszym serwerem mailowym.
Klient może łączyć się za pomocą protokołu Exchange lub IMAP+SMTP.
Jeśli to możliwe, zalecamy połączenie za pomocą protokołu Exchange. Pozwala on synchronizować nie tylko wiadomości ale również kontakty oraz zawartość kalendarza.

Konfiguracja protokołu Exchange:
Adres e-mail: imie.nazwisko@pwsz.raciborz.edu.pl
Użyj bezpiecznego połączenia (SSL): TAK

Konfiguracja protokołów IMAP i SMTP:
Serwer przychodzący (IMAP):
Nazwa serwera: poczta.pwsz.raciborz.edu.pl
Port: 993
Użytkownik: imie.nazwisko@pwsz.raciborz.edu.pl
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania: NTLM
Serwer wychodzący (SMTP):
Nazwa serwera: poczta.pwsz.raciborz.edu.pl
Port: 465
Użytkownik: imie.nazwisko@pwsz.raciborz.edu.pl
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS (Thunderbird) lub TLS (Outlook)
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

Zrzuty ekranowe poprawnych konfiguracji IMAP:

Microsoft Outlook

Mozilla Thunderbird