Pomoc zdalna AnyDesk

AnyDesk to oprogramowanie używane przez Dział Informatyki ANS w Raciborzu do udzielania pomocy zdalnej. Pracownicy mogą zdalnie łączyć się z komputerem użytkownika, diagnozować problemy i naprawiać je bez konieczności fizycznej obecności na miejscu, co przyspiesza i ułatwia proces wsparcia technicznego.

Poniżej znajdują się linki do pobrania programu szybkiej pomocy AnyDesk. Należy wybrać odpowiednią wersję dla swojego systemu operacyjnego.